Contignü prinzipal

Normes iuridiches

Les leges provinziales y le regolamënt d'esecuziun po gnì cherdà jö dal LEXbrowser tla rëi provinziala di zitadins.
Desposiziuns statales y desposiziuns iuridiches de d'atres regiuns é da ćiafè cun le sorvisc de chirida söla homepage dl ministêr dla iustizia.
Le sorvisc EUR-Lex proponn l'azès al Dërt dla Uniun Europeica sön la plata-web dla Uniun Europeica.

Lege provinziala di 4 de forà 2010, nr. 3

Lege provinziala

La defenüda zivica dla Provinzia Autonoma de Balsan te süa strotöra atuala, vëgn regolada aladô dla lege provinziala di 4 de forà 2010, nr. 3.


Lege provinziala nr. 33 di 18 d’agost 1988

Lege provinziala

Les competënzes dla defenüda zivica tl ćiamp sanitar é fissades tl articul 15 dla lege provinziala nr. 33 di 18 d'agost 1988.


Lege statala nr. 127 di 15 de mà 1997

Lege statala

L'articul 16 dla lege statala nr. 127 di 15 de mà 1997 (Bassanini-bis) stabilësc, che i defensurs popolars dles regiuns y dles provinzies autonomes suratol les funziuns de control defrunt al'aministraziun statala periferica.